Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som vi modtager som en del af vores sagsbehandling. Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.

Vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorligt. Vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via e-mail på info@equidan.dk eller pr. post til:

Equidan Vetline ApS
Baggeskærvej 56
7400 Herning

Hvad er persondata?

Persondata er alle former for oplysninger, som - direkte eller indirekte - kan relateres til dig som fysisk person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP- adresse.

Hvis dataen vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data. Enhver afgivelse af personfølsomme data er således frivillig.

Indsamling af persondata

Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du henvender dig til os som kunde.

For oprettelse af kundenummer i vort ERP-system beder vi om navn/virksomhedsnavn, virksomhedsform, adresse, telefonnummer, mailadresse, daglig kontaktperson, mailadresse på kontaktpersonen, mailadresse på fakturamodtager samt CVR nr./EAN nr. og virksomhedens opstartsår. Eventuelt fremskaffes oplysninger om kreditværdighed.

Som kunde i vores webshop får vi yderligere oplyst betalingsoplysninger ifbm. betaling af købet, CPR-nr. i fbm oprettelse i vort ERP-system, bankoplysninger, historik fra Google Analytics (via hjemmesiden), interesser (ift. modtager af nyhedsbrev), IP-adresse.

Formålene med indsamling af data er:

Håndtering af kundeforhold, herunder kundeoprettelse samt administration af det løbende kunde- forhold, herunder håndtering af ordrer, levering af varer, opfyldelse og indgåelse af kontrakter (start inkl. fakturering og inkasso), kreditvurdering, markedsføring, samt analyse af vores produk- ter.

At kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig, at kunne svare på eventuelle henvendelser, som du fortager via vores hjemmeside, at kunne udarbejde statistik om din adfærd på vores hjemmeside og at kunne optimere vores hjemmesides indretning og markedsføring.

Når du benytter vores webshop eller gennemfører et køb, bliver du bedt om at afgive en række oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder:

•Kontaktoplysninger som fx navn, e-mail, telefonnummer og adresse.
•Ordredata, købshistorik og betalingsoplysninger.
•Evt. samtykke til nyhedsbrev.

Vi bruger disse oplysninger til at kommunikere med dig, oprette kundekonto samt behandle din ordre i vores system, hvis det er aktuelt.

Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at afgive din e-mailadresse og dit navn. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan oprette dig som abonnent i vores nyhedsbrevstjeneste - Outlook eller MailChimp. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev igen ved at trykke på afmeldings-linket i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os direkte.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og for at kunne dokumentere vores retlige grundlag for behandlingen af personoplysningerne samt anden lovgivning, herunder f.eks. Forældelsesloven, Bogføringsloven mv., og så længe det er nødvendigt for at varetage eventuelle retskrav. Vi opbevarer normalt ikke personoplysningerne længere end 5 år efter endt aftaleforhold, medmindre der er en konkret vurdering iht. Forældelsesloven eller anden lovgivning som giver grundlag for længere tids opbevaring.

Videregivelse af persondata

Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser til dig. Dette betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er således i gode hænder.

Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

Dine rettigheder

Som datasubjekt har du en række rettigheder:

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.

Ret til information og kontrol

Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få over- flyttet dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredje- mands rettigheder eller frihed.

Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis dataen ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse.

Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midler- tidigt indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

Hvis du vil anvende dine rettigheder

Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.

Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Equidan Vetline

Vi sender dig gode tips, produktnyheder og andre spændende ting, som kun kommer i nyhedsbrevet.